socijalna inkluzijaSocijalna inkluzija koja proističe iz kulture, mora da odgovori na pojedina ključna pitanja, koja menjaju oblik u odnosu na rod, godine i manjine.

Ta pitanja su:

Posebno u vezi sa:

  1. Otklanjanjem fizičkih prepreka
  2. Digitalizacijom kulturnog nasleđa, kako bi bilo dostupno široj publici.
  3. Širenje informacija u vezi sa nasleđem, kako bi se takođe došlo do manjina, starijih ljudi itd, nudeći alatke za upoznavanje i interakciju sa nasleđem.

Na koji način manjina (etničkna, rodna, itd.) bi mogla da razume, učestvuje ili se identifikuje sa određenom pričom i kako su različiti identiteti prepoznati u procesu .

ovo je uloga čitave zajednice a posebno u procesima:

  1. Stvaranja novog kulturnog sadržaja kroz prizmu kulturnog nasleđa.
  2. Demokratskog rukovođenje procesa interpretacije nasleđa.