Incluziune socialăIncluziunea socială care provine din cultură trebuie să abordeze câteva întrebări cruciale, care iau forme diferite în funcție de sex, vârstă și minorități.

Întrebările menționate sunt:

În ceea ce privește:

  1. Eliminarea barierelor fizice care limitează accesul
  2. Digitalizarea patrimoniului cultural, pentru ca acesta să devină cunoscut și accesibil publicului larg
  3. Diseminarea informațiilor despre patrimoniu, pentru a ajunge și la minorități, persoanele în vârstă etc., oferind instrumentele necesare pentru cunoaștere și devenind activ în domeniul patrimoniului cultural.

Ar trebui să ne întrebăm dacă și cum o minoritate (de etnie, sex etc.) ar putea înțelege, cum se va implica și se va identifica cu o poveste și despre modul în care identitățile diferite sunt respectate în domeniul patrimoniului cultural.

Aceasta privește rolul comunității:

  1. În producerea de noi conținuturi culturale prin patrimoniu,
  2. Guvernarea democratică a interpretării patrimoniului.