Proiectul ERASMUS + DECRA (Dezvoltarea rutelor ​​culturale europene pentru toți) a fost construit pe baza unei gândiri comune a 18 rute culturale europene (ECR) - unele dintre aceste ECR sunt certificate ca rute culturale ale Consiliului Europei. Recunoscând că rețelele transnaționale ale rutelor ​​culturale europene adună o bogăție întreagă, adesea necunoscută, a abilităților, know-how-ului și a cunoașterii necesarului pentru o punere în aplicare o cooperare culturale europeană eficientă, diferiții parteneri (Federația Franceză a Rutelor Culturale Europene, Asociația NETZ - Media and society, Asociația Transromanica, Asociația ATRIUM privind arhitectura regimurilor totalitare în secolul al XX-lea, Asociația Europeană pentru Conservarea Patrimoniului Evreiesc, Centrul de Competențe pentru Dunăre și Universitatea din Avignon) urmăresc colectarea, dezbaterea și transmiterea practicilor și abilităților membrilor rețelelor europene de ECR utilizând instrumente digitale adaptate și ușor de utilizat pentru o audiență largă.

În acest context, este vorba despre luarea în considerare a tuturor tipurilor de experiențe și de competențe, indiferent că vorbim de profilul persoanelor juridice precum muzee, asociații, instituții, autorități locale și regionale, librării, IMM-uri etc sau de persoane fizice deoarece proiectul implică, spre exemplu și locuitorii dedicați vizitelor satului lor, precum și primarii orașului care doresc să construiască noi abordări turistice sustenabile pentru patrimoniul lor natural și cultural, personalul muzeelor ​​care doresc să evidențieze colecțiile lor ca profesori europeni, vizite în alte țări europene etc. Prin abordarea sa cuprinzătoare și incluzivă, proiectul vizează depășirea dihotomiilor de centru/periferice sau rurale/urbane prin luarea în considerare a tuturor tipurilor de experiențe și prin proiectarea transferabilității acestora prin alte persoane.

Proiectul ERASMUS + DECRA va utiliza această abordare în patru teme specifice, legate de rutele culturale europene:

  • Convenția de la Faro: însușirea patrimoniului local și valorificarea europeană
  • Incluziunea socială și participarea cetățenilor
  • Accesibilitatea la monumente și la informație, incluzând accesibilitatea digitală și multilingvismul
  • Dezvoltarea pe termen lung a rețelelor europene, inclusiv abordarea economiei sociale și de solidaritate.

Durata de 24 de luni a proiectului DECRA va permite colectarea de date despre experiențele din cele 18 rețele implicate (prin abordarea de jos în sus), analiza acestora și dezvoltarea instrumentelor digitale care să permită publicului țintă să învețe și să utilizeze aceste cunoștințe și abilități pentru a promova difuzarea și transferul acestor competențe și abilități și, prin urmare, pentru a promova cooperarea educațională și culturală la nivel european, adică la un nivel de educație non-formală și prin învățare reciprocă. În acest proces, Universitatea din Avignon va constitui, de asemenea, un atu important pentru echipa de proiect și calitatea reflecției și a metodologiei de mediere față de audiențe diferite.