ERASMUS + projekat DECRA (Developing European Cultural Routes for All – Razvoj kulturnih ruta za svakog) uspostavljen je na osnovu zajedničke inicijative 18 evropskih kulturnih ruta – među kojima su pojedine sertifikovane kao kulturne rute Saveta Evrope. Prepoznajući da transnacionalne mreže evropskih kulturnih ruta okupljaju često manje poznatu raznolikost veština i znanja neophodnih za efektnu realizaciju saradnje na evropskom kulturnom nivou, različiti partneri (Francuska federacija za evropske kulturne rute, NETZ ascoijacija – mediji i društvo, Asocijacija Transromanica, ATRIUM asocijacija – arhitektura totalitarnih režima XX veka, Evropska asocijacija za očuvanje jevreskoj nasleđa, Dunavski centar za kompetenciju i Univerzitet iz Avinjona) imaju za cilj da prikupe, analiziraju, diskutuju a potom i prenesu prakse i veštine članica mreže evropskih kulturnih ruta, korišćenjem digitalnih tehnologija koje su dostupne širokoj publici.

Unutar ovog okvira, ideja je uzeti u obzir različita iskustva i veštine, bez obzira o kakvom profiu institucija je reč – muzeji, udruženja, lokalne i regionalne vlasti, biblioteke, mala i srednja preduzeća itd – kao i fizička lica. Stoga, projekat takođe uključuje, na primer, lokalno stanovništvo koje je posvećeno cilju povećanja broja poseta svom selu, ali i na drugoj strani, recimo, gradonačelnicima koji se bave razvojem održivog turizma u cilju promocije prirodnog i kulturnog nasleđa. Osoblje u muzejima, koje želi da svoju kolekciju predstave kao važan deo evropskog nasleđa., takođe i nastavnike i profesore, koji organizuju ekskurzije do drugih evropskih zemalja. Prikupljanje podataka neće biti rukovođeno samo prostim dihotomijama poput centar / periferija, ili ruralno/urbano, već će uzimati u obzir najrazličitija iskustva a i razmišljati o njihovoj prenosivosti do drugih osoba.

ERASMUS+ DECRA projekat će primeniti ovaj pristup na četiri posebne teme, koje su u vezi sa evropskim kulturnim rutama:

  • Faro konvencija: ponovno povezivanje lokalnog nasleđa i njihove važnosti
  • Socijalna inkluzija i građanska participacija
  • Pristupačnost znamenitostima i znanju, uključujući digitalnu pristupačnost i multijezičnost
  • Dugoročni razvoj evropskih mreža, uključujući pristup i razvoj solidarne ekonomije.

Tokom 24 meseca, koliko će trajati DECRA projekat, biće prikupljeni podaci u vezi sa različitim iskustvima iz 18 uključenih mreža (kroz pristup od dna ka vrhu). Oni će potom biti analizirani i posredstvom digitalnih alatki biti dostupni široj publici na korišćenje. Cilj je da zainteresovana javnost na što lakši način sazna više informacija o dobrim praksama iz spomenutih oblasti i pobošlja sopstvene veštine i sposobnosti u cilju jačanja edukativne i kulturne saradnje na evropskom nivou. U ovom procesu, učešće Univerziteta iz Avinjona će takođe biti veliki podrška projektnom timu, uzimajući u obzir metodoliški kapacitet, posebno u procesu medijacije projektnih zadataka i rezultata prema različitim publikama.