Dobrodošli na veb platformu DECRA projekta!

DECRA je akronim za
"Developing European Cultural Routes for All".
(Razvoj evropskih kulturnih ruta za svakoga)

Evropske kulturne rute su kulturološki, turistički, obrazovni i naučni projekti koji se unutar različitih tema odigravaju na evropskom nivou i uključuju veliki broj ljudi iz različitih oblasti, koji poseduju različite veštine i iskustva.

Pod okriljem ovog slogana, DECRA projekat prikuplja iskustva, prakse i projekte sprovedene unutar okvira Evropskih kulturnih ruta i o kojima ćete moći da saznate više informacija na ovom vebsajtu.

Organizovane su unutar 4 različite teme koje možete da pretražujete:
projekti i prakse u vezi sa kako digitalnom, tako i fizičkom pristupačnošću znanju i vrednostima rute. Saznajte više...
projekti i iskustva u vezi sa društvenom inkluzijom i građanskim učešćem u procesu rukovođenja rutama. Saznajte više...
projekti i iskustva u vezi sa valorizacijom lokalnog nasleđa i Faro konvencije unutar ruta. Saznajte više...
ideo snimci u kojima menadžeri i rukovodioci ruta objašnjavaju na koji način rade na razvoju mreže i sa kojim preprekama se suočavaju tokom tih procesa. Saznajte više...
Nadamo se da ćete ovde pronaći ideju, neophodno znanje i inspiraciju, a možda čak kontakte partnera sa kojima ćete razvijati projekete ili razmeniti iskusva. Bazu možete jednostavno izlistavati ili pretraživati direktno, kroz definisane teme. U svakom slučaju, osećajte se slobodnim da istražite raznolikost kulturnih ruta Evrope.
Budite inspirisani!